[prosjekter]

Et utvalg større prosjekter

  • Bistand konservering, Munch Museet, Oslo. Rammeavtale, i samarbeid med malerikonservator Anne Milnes og EXEL Fine Art/DHL.
  • Sikring av mural dekor, Bygg 3, Akershus Festning – i samarbeid med malerikonservatorene Anne Milnes og Christina Heberlein, Kulturvård Heberlein, Gøteborg.
  • Konservering  og restaurering av storformat lerretsmalerier, Hamar Stasjon. Prosjekt i samarbeid med EXEL Fine Art/DHL – delt prosjektansvar med malerikonservator Anne Milnes.
  • Konservering og restaurering av vegg- og takmalerier, inkludert fremtagning og bestemmelse av fargesetting for tilhørende arkitekturelementer, Eventyrsalen, Tøyen skole (2016). Delt prosjektansvar med malerikonservator Anne Milnes.
  • Utførelse av rekonstruksjon av et panelmaleri fra middelalderen, "Tingelstad 1", bestilt av Gran Kirkelige Fellesråd (2011-2012). Delt prosjektansvar med malerikonservator Anne Milnes. Se: http://rekonstruksjon.wordpress.com/

.

Linker til noen tidligere og nåværende arbeidsplasser, oppdragsgivere og samarbeidspartnere

Malerikonservator Katrine Scharffenberg • Tlf.: 94 32 71 03 • E-post: katrine@malerikonservator.no