[maleriene]

Jeg kan bistå ved alt fra enklere behandlinger til mer omfattende konserveringsarbeid av skadede malerier, utføre tilstandsvurderinger av malerier og malte overflater, samt gi råd i forbindelse med forebyggende konservering.

Typiske eksempler på behandlinger/arbeidsfelt:

  • reparasjon av rifter og hull i lerret

  • forsterkning og omspenning av svakt/nedbrutt lerret
  • konsolidering av ustabile, opp- og avskallede malinglag
  • rens av overflatesmuss og/eller misfarget ferniss
  • fjerning av dårlig utført eller misfargede eldre retusjer
  • kitting og retusjering av estetisk forstyrrende skader
  • evt. refernissering
  • tilstandsvurdering/rapport
  • vurdering av ekthet

Malerikonservator Katrine Scharffenberg • Tlf.: 94 32 71 03 • E-post: katrine@malerikonservator.no