[meg]

Malerikonservator Katrine Strandskogen Scharffenberg, medlem Nordisk Konservatorforbund - den norske seksjon NKF-N.


Utdannelse: Master i konservering fra konserveringsstudiet ved Universitetet i Oslo. Fullført eksamen i prosjektbasert master i konservering våren 2014, som omhandlet undersøkelser og analyser av vannskjolder på et av Edvard Munchs Aulamalerier.


Praksis: Har arbeidet på både private og offentlige atelierer, i Sverige og Norge, samt en kortere periode i Nederland. Har drevet egen privat konserveringspraksis, både heltid og deltid, siden 2007.


Erfaring: fra konservering av maleri på tre, lerret og mur. Det omfatter lerretsmaleri, bemalt skulptur og arkitekturbundet maleri. I tillegg har jeg drevet med tilstandsregistrering, prosjektering, maletekniske undersøkelser, dokumentasjon og undervisning.


[Curriculum Vitae]

.

Malerikonservator Katrine Scharffenberg • Tlf.: 94 32 71 03 • E-post: katrine@malerikonservator.no