[prosjekter]

Et utvalg større prosjekter

  • Konservering og restaurering av vegg- og takmalerier, inkludert fremtagning og bestemmelse av fargesetting for tilhørende arkitekturelementer, Eventyrsalen, Tøyen skole (2016). Delt prosjektansvar med malerikonservator Anne Milnes.


  • Konservering og restaurering av veggdekorasjoner, Rokokkosalen Linderud gård (2015). Delt prosjektansvar med malerikonservator Anne Milnes.


  • Konservering og restaurering av takdekorasjoner, inngangsparti Løvenskioldsgt.6, Oslo (2015). Delt prosjektansvar med malerikonservator Anne Milnes.


  • Konservering og restaurering av limfargedekor, Hoel gård, Nes i Hedmark (2015). Delt prosjektansvar med malermester Anne Louise Gjør.


  • Konservering og restaurering av

"Betlehemsmotivet", takmaleriene i

Oslo Domkirke (2014/2015). Delt

prosjektansvar med malerikonservator

Anne Milnes.

  • Konservering og restaurering av altertavle og prekestol i St. Jørgen kirke, Bergen (vår 2014). Delt prosjektansvar med malerikonservator Anne Milnes.


  • Konservering og restaurering av altertavle, prekestol og skulpturer i Drøbak kirke (vår 2014). Delt prosjektansvar med malerikonservator Anne Milnes.  • Utførelse av en rekonstruksjon av et

panelmaleri fra middelalderen,

"Tingelstad 1", bestilt av Gran Kirkelige

Fellesråd (2011-2012). Delt prosjektansvar

med malerikonservator Anne Milnes.

Se: http://rekonstruksjon.wordpress.com/.

Linker til noen tidligere og nåværende arbeidsplasser, oppdragsgivere og samarbeidspartnere

Malerikonservator Katrine Scharffenberg • Tlf.: 94 32 71 03 • E-post: katrine@malerikonservator.no