[malerikonservator]
Malerier og andre malte overflater brytes lett ned, ødelegges eller forvrenges ved dårlige oppbevaringsforhold, feil håndtering eller rett og slett av tidens tann. En malerikonservator kan utføre tiltak som bremser disse prosessene. Videre kan vi reparere skader og dempe skader. Vi kan med andre ord gi maleriene en behandling som både ivaretar deres kunstneriske og kulturhistoriske verdier.

Malerikonservator Katrine Scharffenberg • Tlf.: 94 32 71 03 • E-post: katrine@malerikonservator.no